Obchodní podmínky

I. Úvod

Internetová cestovní agentura KONTIKI CZ je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů.

Veškeré zájezdy si u nás objednáte za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající CK. Všechny CK jsou řádně pojištěny dle zákona 159/99 Sb.

II. Rezervace

Pokud si návštěvník serveru vybere zájezd, který mu nejlépe vyhovuje, může si jej ihned objednat. Objednávku provede vyplněním objednávkového formuláře a odesláním (do podepsání smlouvy je nezávazná). Po obdržení objednávky pracovník cestovní agentury (dále jen CA) ověří obsazenost vybraného zájezdu v CK. V případě, že zájezd není volný, CA neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne další postup. Pokud ano, provede rezervaci. Zákazníkovi poté bude na náklady CA faxem, emailem nebo poštou zaslána cestovní smlouva s potřebnými informacemi jak dále postupovat a jakým způsobem provést úhradu zájezdu. Zákazník je povinen zaslat zpět na CA podepsanou cestovní smlouvu spolu s dokladem o zaplacení v co možná nejkratší době (faxem,emailem nebo osobně). Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné , jelikož při zpoždění platby může ze strany CK dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu.

III. Platba

Platbu zákazník zašle na účet CA, nebo může zaslat i na účet pořádající CK (v tomto případě je nutné o této skutečnosti informovat CA). Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy. U zájezdů typu "last moment" a zájezdů objednaných méně, než jeden kalendářní měsíc před jejich uskutečněním, hradí zákazník zájezd v plné výši uvedené ceny na účet CA, případně po dohodě přímo na účet CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou.Další možností je složit hotovost přímo v obchodě CA.

Na jaký účet zaplatit:
KB 9128430297/0100

Doporučujeme se na způsobu úhrady dohodnout s pracovníkem CA.

IV. Změny ve smlouvě

Pokud nastanou nějaké změny v cestovní smlouvě, zákazník kontaktuje pracovníka CA a ten se postará o provedení změny u příslušné CK.

V. Cestovní doklady

Potřebné doklady jako letenky, pobytové poukazy (vouchery) apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Doklady (zpravidla pokyny k odjezdu) zákazník obdrží cca týden před odjezdem a např.letenky a voucher mohou být předány až přímo na letišti.

VI. Zájezdy na vyžádání

Některé zájezdy je nutné nejdříve vyžádat (objednat) u místního partnera z důvodu obsazenosti hotelu v tuzemsku i zahraničí. V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek příslušné CK zálohu až do výše 100% ještě před rezervací zájezdu. V případě, že je vyžádání zájezdu úspěšné, je automaticky zájezd rezervován.Rezervace se tak stává ihned závaznou a vztahují se na ní storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se vždy záloha vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

VII. Storno podmínky

Bez storno poplatků je zákazník oprávněn stornovat objednaný zájezd pouze do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy.Později již platí v plné výši storno podmínky dané CK.

VIII. Odmítnutí zákazníka

CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka především v těchto případech.

  • zákazník více než ve dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace
  • zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu
  • zákazník stále zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky

Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem čís.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

MENU

Předprodej vstupenek Prodej letenek Atlas Zemí Partnerské CK Důležité informace Obchodní podmínky Kontakty Prodej vstupenek

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon: 605 408 100
Email: info@kontiki.cz

Jsme Vám k dispozici v následující dny:
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
od 9:00 - 11:30 a poté od 12:30 - 17:00

Středa: zavřeno